LIVSKRISEN

Folkmusikterapi för en hotad art

Målgrupp: 13 år och uppåt

Ella är ung, arbetslös och orolig inför framtiden. Hon pendlar mellan hoppfullhet och förtvivlan när hon tar in nyheter, kollar upp miljömål och lyssnar på politiker. Vilken framtid finns det att tro på och vad ska hon ägna sin tid åt om hon vill bidra till en bättre värld? Med hjälp av två musiker leker hon med olika roller och situationer för att förstå sin samtid. De följer henne på resan att bli en positiv kraft i samhället, och tro på sin egen förmåga att förändra.

Workshop
Föreställningen följs upp av en workshop om två timmar. Föreställningen bearbetar centralt innehåll ur kursplanerna i samhällskunskapsämnet för både högstadiet och gymnasiet, och kan med fördel vävas in i undervisningen. Genom Arvsfondsprojektet Scenario 2030 kan vi också erbjuda ett fördjupat samarbete i samhällskunskap för intresserade skolor.

Teater K
Teater K är en fri teatergrupp med säte i Katrineholm som i 25 år skapat föreställningar och projekt kring aktuella samhällsfrågor. Sedan drygt tio år har gruppens arbete kretsat kring hållbar framtid och hållbar resursanvändning. Livskrisen är ett samarbete med Andersson & Bülow. Duon som är både danspelmän och historieberättare, arkiventusiaster och experimentörer.