Scenario 2030 möter ungas vilja och behov av att förstå hur ekonomin och samhället ser ut idag. Vi ger plats för visioner och idéer om hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen kan se ut i praktiken.

Vi vill också bidra till att flytta fram fokus för det offentliga samtalet - från vad som är fel i samhället - till vilket samhälle vi faktiskt vill ha.

Om projektet

Scenario 2030 möter ungas vilja och behov av att förstå hur ekonomin och samhället ser ut idag. Vi ger plats för visioner och idéer om hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen kan se ut i praktiken.

 

Varför Scenario 2030?

“Förändra systemet - inte klimatet”, har blivit en vanlig uppmaning vid klimatdemonstationer. Men vad är det vi ska ändra till? Hur vill vi organisera våra sätt att leva och samarbeta på den här planeten? Hur ser visionerna för hållbara samhällen ut, och mer specifikt, hur kan demokratiska värden och planetära gränser förenas med en ekonomi där alla får det de behöver? 

Detta ser vi som avgörande frågor att på allvar ta sig an, för att de åtgärder som klimatförändringarna tvingar fram ska vara genomtänkta och skapa långsiktig hållbarhet, både för mänskligt och icke-mänskligt liv på planeten.

Hållbarhetsfrågorna har trätt fram i människors medvetande i takt med att läget blivit alltmer akut i relation till biologisk mångfald och klimatförändringar. Fler och fler inser att vi behöver förändra, inte bara vårt sätt att leva, utan också de samhällsstrukturer som upprätthåller ett system som inte är ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart. Kanske behöver vi till och med förändra oss själva?

Det har presenterats många bra analyser av hur allvarligt läget är, och hur olika delar i vår situation hänger samman. Vi har förbrukat naturens resurser i högre takt än ekosystemen klarat av, i synnerhet fossila bränslen. Det finns många önskelistor på förändringar och politiska reformer. Däremot ser vi mycket lite av beskrivningar av hur ett “hållbart samhälle” faktiskt kan se ut och hur vi tar oss dit. Det är där Scenario 2030 lägger fokus.
 

 

Så här jobbar vi.

Projektet erbjuder återkommande mötesplatser och workshops där deltagarna artikulerar hur det samhälle de önskar sig skulle kunna se ut. Temat kretsar kring hur vi förvaltar naturens resurser, hur vi tryggar människans grundbehov, men också hur vi lever tillsammans på meningsfulla sätt. Demokrati och ekonomi för en rättvis och hållbar framtid står i centrum.

Processen kan börja utifrån frågeställningar från deltagare, men inleds ofta av Teater K föreställningen Livskrisen. Föreställningen väcker deltagarnas frågor om vår livsstil, vårt samhälle och vår samtid. Utifrån detta går vi vidare in i kollektiva utforskande processer och reflekterar över det som sker och de tankar och känslor som uppstår. 

Metoder som används i projektet är bland annat drama och film och vi arbetar med olika medier för att dokumentera och kommunicera processer och resultat av workshops. Tillsammans med med forskare från olika fält undersöker och bearbetar vi idéer och visioner för hållbara samhällen och söker realistiska vägar mot de visionerna. 

Organisation och finansiering

Projektet Scenario 2030 drivs av Teater K med stöd av Allmänna Arvsfonden.