Scenario 2030 samarbetar med flera aktörer med målsättningen att skapa synergier och utökade nätverk.

Har du eller din organisation idéer om ett samarbete? Kontakta i så fall oss!

Samarbeten

Scenario 2030 samarbetar med flera aktörer med målsättningen att skapa synergier och utökade nätverk.

Har du eller din organisation idéer om ett samarbete? Kontakta i så fall oss!

Våra samarbeten

Teater K

Teater K är organisationen som står bakom projektet Scenario 2030. Teater K är en fri teatergrupp som skapar föreställningar, driver sociala projekt, gör uppdragsutbildningar samt skräddarsyr forumteaterföreställningar efter behov.

Läs mer här: http://teaterk.nu/

 

Image
Teater K

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när Riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna släktingar inte längre skulle ärva. Arv från den utan släktarvingar och utan testamente skulle heller inte tillfalla staten. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Senare gällde även detta gruppen personer med funktionsnedsättning. En fjärde målgrupp, bestående av alla äldre personer (från 65 år), tillkom under 2021. Fonden var världsunik när den skapades och är så fortfarande i dag!

Läs mer här: https://www.arvsfonden.se/

 

Image
Allmänna arvsfonden logga

Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga. Fältbiologerna är både ute i naturen och inne i miljödebatten. Det är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund och är en oberoende, ideell förening som verkar för ökad kunskap om naturen, ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö.

Läs mer här: https://www.faltbiologerna.se/om-oss/

 

Image
Fältbiologerna logga

Projekt Pengar

Pengar! drivs av Arbetets museum i Norrköping med stöd av Allmänna Arvsfonden. Pengar! involverar ungdomar i åldrarna 15-26 år som vill utforska pengar som det komplexa fenomen det är. Kärnan i projektet är en digital plattform och en utställning, som kommer att mynna ut i en hållbarhetsfond skapad av ungdomar. Inför utställningen utforskar ungdomar pengar i relation till planetära gränser, våra medmänniskor och oss själva.

Hållbarhetsfonden är resultatet av ungdomarnas slutsatser. Den tas fram av ungdomarna genom en demokratisk process och en djupgående förståelse av hållbarhetsfrågor och våra ekonomiska system.

Läs mer här: https://projektpengar.se/

 

Image
Logga Pengar!

Klimatprata

På Klimatprata hittar du alla möjliga verktyg och tips för att kunna ha konstruktiva klimatsamtal i din vardag. Genom samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse.

Läs mer här: https://klimatprata.se/

 

Image
Klimatprata

Vänföreningen Fogelstad

Vänföreningen Fogelstad är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening som vill verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda genom att vara radikal och utmana vår samtid. Vi vill bland annat stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning; och skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog. Föreningen lägger särskild vikt vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning, bildning och konst. Vänföreningen grundades 2019 som en del av Fogelstadinitiativet där en insamlingsstiftelse bildades som kunde köpa huset Lilla Ulfåsa.

Läs mer här:  https://fogelstadsvanforening.se/

 

Image
Vänföreningen Fogelsta logga

Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Malmö ABF är en plats för radikal folkbildning, samhällsförändring och framtidstro. ABF är ett studieförbund och en mötesplats. Genom att organisera sig och lära av varandra, lägger vi tillsammans grunden till en hållbar värld.

ABF har sina rötter i arbetarrörelsen och arbetar för att motverka klassamhället. Det är en sammanhållande kraft för människor som vill förändra tillsammans. ABF tror att när vi lyssnar och lär av varandra öppnar vi nya världar och hittar nya lösningar.  Folkbildningens uppdrag är att skapa engagemang och att möjliggöra gemensamt lärande. Att inspirera och organisera. Att utmana och omforma.

Läs mer här: http://abf.se/

Image
ABF logga